My Image

Aan AaquaArt nemen deel Zeeuws Vlaamse professionele schilders, beeldhouwers, fotografen, etc. AaquaArt toont hun werk op verschillende locaties, aan bedrijven en particulieren.  We vertellen graag meer over alles wat we doen. Klik op onderstaande namen om een beter idee van het werk van de kunstenaar te krijgen.

Glenn
Priester
Stacks Image 180

Glenn Priester
Oostlangeweg 9
4513 KB Hoofdplaat
Nederland
+31 (0)117 340348
+31 (0)6 53491089
www.acid-test.nl
glenn.priester@planet.nl

Ook al is er in veel van zijn werken sprake van abstrahering, volledige abstractie is nagenoeg afwezig in het werk van Glenn Priester. Zijn beelden ogen weliswaar als autonome vormen, en zijn dat in zekere zin ook, maar het zijn tevens landschappen. Goed beschouwd refereert Priester aan de traditie van de landschapsschilderkunst zonder gebruik te maken van de bekende traditionele middelen.

Anders dan de horizontale gerichtheid die veel landschapskunst kenmerkt, benadrukt Priester de verticaliteit en richt zo de blik op de eindeloosheid van de Nederlandse wolkenluchten. Een ander aspect dat de bijzonderheid van Priesters landschappen onderstreept is het gebruik van diverse metalen. Door het gebruik van deze metalen creëert hij textuur-, toon- en kleurverschillen die de ruimtelijkheid van zijn landschappen nog verder versterken. Omdat de metalen bij langdurige blootstelling bovendien verschillend reageren op weersomstandigheden is ook de verschijningsvorm van zijn landschappen aan vergelijkbare veranderingen onderhevig als de landschappen die hem inspireren.

Priester’s behoefte om op een andere manier het landschap te waarderen, komt ook tot uitdrukking in zijn Lucht-Zeelandschappen. Beelden van wolken en water, “gevangen” in schalen en kommen als directe reflecties van zijn kijken naar lucht, land en zee. Zo contrasteert het materiële tastbare aspect van zijn beelden met het immateriële, ongrijpbare karakter van het Hollandse weer
Werkend in West-Europa en geboren in Azië, lichaam en geest, vorm en inhoud, Voor Priester is het een steeds onlosmakelijk verbonden met het ander.

Frans Kegels
klik voor meer foto's
luchtlandschap