Expositie en winkel
maand september 2018
St Baafs - Aardenburg

My Image

kleine impressie van expositie

Add Background Images Here
Stacks Image 757
Stacks Image 759
Stacks Image 761
Stacks Image 763
Stacks Image 765
Stacks Image 767
Stacks Image 769
Stacks Image 771
Stacks Image 613

Grote kerk of St Baafs

Sint Bavostraat 5,
4527 CJ Aardenburg

1 tot en met 30 september
dinsdag tot en met zondag
11 uur tot 17 uur

 • André van Opdorp
  Gastexposant
  Van werkelijkheid naar fantasie

  André geeft in zijn kleine etsen zijn eigen beleving van gedachten, emoties, gebeurtenissen en situaties weer. De ene keer doet hij dat op humoristische wijze, knipogend naar de afgebeelde personages, gedachten of situaties en is daardoor een glimlach vaak niet te onderdrukken. De andere keer doet hij dat dan weer spottend, cynisch, emotioneel geraakt of juist kritisch reflecterend en stemt de afbeelding tot nadenken, of blijft het beperkt tot een illustratieve weergave.
  De vaak fijn getekende etsen, zijn stuk voor stuk kleine verhaaltjes, gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen, gebruiken of tradities, gemoedstoestanden, gedachten of hersenspinsels, meningen en opvattingen en vertellen zo ook over hemzelf. In zijn etsen ordent, documenteert en illustreert hij de wereld om zich heen, zoals hij die beleeft en ervaart en wil de kijker daarvan deelgenoot maken en beïnvloeden. Om de oorspronkelijke betekenis of het ware verhaal achter de ets te achterhalen, is een nadere verklaring soms nodig, maar de betekenis kan ook vaak naar eigen beleving ingevuld worden.
  Telkens weer zijn de etsen figuratief, maar niet naar de realiteit afgebeeld. Door in het verleden jarenlang naar de werkelijkheid te tekenen, zoals te zien is bij de modellen, landschappen en stadsgezichten, heeft hij zijn eigen handschrift en stijl verworven, maar weet de realistische weergave te verlaten en op een eigen manier een nieuwe vorm te geven. We zien vaak onbestaande fantasiefiguren in plaats van echte mensen en dieren, dat voldoende afstand nemen van de werkelijkheid mogelijk maakt, maar daarmee wel voldoende binding houdt en oproept.
  Meer info op zijn website: andrevanopdorp.com

  My Image
  klik voor meer foto's
  Stacks Image 471
  Stacks Image 473
  Stacks Image 475
  Stacks Image 477
 • Franka Op de Beke
  Verval en Vervallen Ruimtes spelen een centrale rol in mijn werken.
  Franka Op de Beke
  www.frankaopdebeke.nl
  Academie voor Schone Kunsten , Eeklo

  Verval en Vervallen Ruimtes spelen een centrale rol in mijn werken.
  Soms is het duidelijk waarneembaar en soms is het gedeformeerd.

  De inspiratie haal ik uit mijn zelfgemaakte foto’s, waarbij ik elementen toevoeg of weglaat.

  Meestal schilder ik mijn doeken in ruwe en ruige penseelstreken of met het mes, maar altijd in olieverf en van een groot formaat.
  klik voor meer foto's
  Stacks Image 171
  Stacks Image 173
  Stacks Image 175
  Stacks Image 177
 • Frans Kegels
  “Het Ontmoeten” is de inspiratiebron voor mijn werk.
  “Het Ontmoeten” is de inspiratiebron voor mijn werk.
  Van grasspriet tot heelal. Van vluchtige blik tot diepgaande relatie.
  Van gedachtenflard tot filosofische overweging. Alles waar ik in mijn leven mee te maken krijg, kan aanleiding zijn om te komen tot het her-beelden van een ontmoeting.
  In Aardenburg 4 werken in glas(unica) op rvs voet uit de serie “Sporen”.
  klik voor meer foto's
  Stacks Image 384
  Stacks Image 386
  Stacks Image 388
  Stacks Image 390
 • Glenn Priester
  Volledige abstractie is nagenoeg afwezig in het werk van Glenn Priester.

  Ook al is er in veel van zijn werken sprake van abstrahering, volledige abstractie is nagenoeg afwezig in het werk van Glenn Priester. Zijn beelden ogen weliswaar als autonome vormen, en zijn dat in zekere zin ook, maar het zijn tevens landschappen. Goed beschouwd refereert Priester aan de traditie van de landschapsschilderkunst zonder gebruik te maken van de bekende traditionele middelen.

  Anders dan de horizontale gerichtheid die veel landschapskunst kenmerkt, benadrukt Priester de verticaliteit en richt zo de blik op de eindeloosheid van de Nederlandse wolkenluchten. Een ander aspect dat de bijzonderheid van Priesters landschappen onderstreept is het gebruik van diverse metalen. Door het gebruik van deze metalen creëert hij textuur-, toon- en kleurverschillen die de ruimtelijkheid van zijn landschappen nog verder versterken. Omdat de metalen bij langdurige blootstelling bovendien verschillend reageren op weersomstandigheden is ook de verschijningsvorm van zijn landschappen aan vergelijkbare veranderingen onderhevig als de landschappen die hem inspireren.

  Priester’s behoefte om op een andere manier het landschap te waarderen, komt ook tot uitdrukking in zijn Lucht-Zeelandschappen. Beelden van wolken en water, “gevangen” in schalen en kommen als directe reflecties van zijn kijken naar lucht, land en zee. Zo contrasteert het materiële tastbare aspect van zijn beelden met het immateriële, ongrijpbare karakter van het Hollandse weer
  Werkend in West-Europa en geboren in Azië, lichaam en geest, vorm en inhoud, Voor Priester is het een steeds onlosmakelijk verbonden met het ander.

  klik voor meer foto's
  Stacks Image 594
 • Hans oosterom
  Mijn werken zijn kleurrijk en vergaand geabstraheerd of zelfs geheel abstract. Ontworpen op de computer worden ze gematerialiseerd door ze onder hoge druk en temperatuur op aluminium te persen.

  De werken van Hans Oosterom zijn kleurrijk en vergaand geabstraheerd of zelfs geheel abstract. Oosterom maakt ze op de computer. Soms gaat hij uit van fotografisch materiaal, maar veel vaker creëert hij zijn beelden zonder gebruik te maken van vooraf geselecteerd materiaal. Zijn de computerbeelden definitief, dan worden deze gematerialiseerd door ze onder hoge druk en temperatuur op aluminium te persen.
  Het creatieve proces dat aan het uiteindelijke resultaat voorafgaat verschilt niet van kunstenaars die meer traditionele technieken hanteren. Waar voor veel schilders het penseel nog steeds het gereedschap is, is de computer dat voor Oosterom. Ook Oosterom moet beslissen over kleur, intensiteit, vorm, vervaging, perspectief, enz

  De titels die hij zijn werken meegeeft verwijzen vaak naar wat in het werk zelf is te zien. Soms feitelijk als er verwezen wordt naar aspecten van het zichtbare beeld. Soms ook sturend met titels die interpretaties zijn van wat wordt getoond. Het zijn ook de titels die aangeven dat voor Oosterom taal en beeld sterk samenhangen.
  Dit is ook duidelijk te zien in een serie werken die Oosterom speciaal maakte voor een expositie in 2017. In elk van de voorstellingen hier is een tekst leesbaar, steeds in de talen Nederlands, Engels, Frans en Duits. Om ze te lezen moet moeite worden gedaan. De woorden lijken weg te zinken in de achtergrond. Zo wordt de aandacht vastgehouden en geeft de inhoud zich niet snel prijs.

  Tot aan een bepaalde grens kan taal fungeren als uitdrukkingsmiddel van emoties volgens Oosterom. Maar als de emotie te groot of te zwaar wordt verliest de verbale communicatie aan betekenis. Vanuit dit besef werkt Oosterom ook aan het verbeelden van zijn eigen teksten.

  klik voor meer foto's
  Stacks Image 736
  Stacks Image 738
  Stacks Image 740
  Stacks Image 742
  Stacks Image 744
 • Sia Braakman
  VoorBijGangers laten hun sporen achter

  VoorBijGangers
  Mensen die je pad kruisen tijdens je leven,
  een indruk achterlaten.
  Soms kom je ze vaker tegen,
  roepen gevoelens op.
  Ze laten hun sporen achter.

  De Getekende, De Nar, De Stille, volgen hun weg en gaan VoorBij

  klik voor meer foto's
  Stacks Image 617
  Stacks Image 619
  Stacks Image 621
 • Herman Thielens
  Herman schildert met oud Hollandse olieverf op linnen.

  Herman Thielens geboren in 1946 te Sint-Gillis België, en wonende in Hulst Nederland. Studeerde hogere en specialisatie graad tekenen en schilderen aan de academie van schone kunsten te Sint-Niklaas waas.
  Met zijn stillevens zorgt Herman Thielens voor een waardige voortzetting van een traditie, die opklimt van eind zestiende eeuw in Vlaanderen en Nederland naar wereldwijd vandaag de dag. Een duidelijke link met tradities en hedendaags magische realisme maakt het werk van Thielens zo boeiend. Zijn stillevens dienen verklaard te worden vanuit de oude etymologische betekenis van het woord. Het zijn stilstaande beelden. Het woord 'leven' dient hier in zijn oude betekenis van 'model `, zegt Thielens. In zijn werk spelen nauwkeurige observatie en vakmanschap een grote rol. Het werk van Thielens word vaak omschreven als stilistisch expressionisme. Als Herman een onderwerp heeft opgezet en begint met schilderen ontstaan tijdens het schilderen beelden in zijn hoofd die het schilderij verder bepalen, zijn gevoelens bepalen het eindresultaat.
  De werken van Herman zijn geschilderd met oud Hollandse olieverf op linnen.
  Inmiddels hebben zijn stillevens een grote ontwikkeling doorgemaakt en zijn ze zeer geliefd bij particulieren en kunstverzamelaars in binnen en buitenland.

  klik voor meer foto's
 • Bram de Meijer
  Schoonheid, troost, verval, innerlijke groei en spiritualiteit…

  Schoonheid, troost, verval, innerlijke groei en spiritualiteit zijn thema's die middels een eigen symboliek en dynamiek gestalte geven aan deze vorm van communicatie. Autobiografische elementen spelen daarbij een grote rol.
  De daarbij gebruikte technieken berusten meestal op gemengde technieken van gouache, kleurpotlood en acrylverf. Steeds vaker wordt er ook gewerkt met olieverf.

  klik voor meer foto's
 • Ton Koops
  Steeds weer in staat is de essentie zichtbaar te maken

  Zijn recente beelden lijken, op het eerste gezicht, eenvoudig maar zijn uitermate fascinerend door de minimale vormgeving die steeds weer in staat is de essentie daarvan zichtbaar te maken. In ongecompliceerde beeldtaal wordt het ‘verhaal’ verteld. Het is een manier van werken die van de maker zowel een uiterste aan precisie en techniek als aan passie vraagt.
  Zijn zogenoemde ‘zwerfvormen’ hier, waarvan het uitgangspunt geometrie is, werden daartoe tot driedimensionale vormen gevouwen. Niets is overbodig. Het is een spel tussen vlakken, lijnen en (bijna)herhalingen.
  De beschouwer zelf wordt uitgenodigd tot herplaatsing en/of wederom formeren ervan, zodat er een nieuw concept ontstaat.

  klik voor meer foto's
  Stacks Image 607
  Stacks Image 609
  Stacks Image 611
 • Riek Sanderse
  Inspiratie uit grillige en weerbarstige vormen

  De grillige en weerbarstige vormen van de zeebodem zijn voor mij een bron van inspiratie. Mijn objecten ogen ruw en ongepolijst, maar tegelijkertijd wil ik er een verfijning in het geheel aan toevoegen. De objecten worden met de hand opgebouwd met chamotte klei. Door te werken met droge en natte klei probeer ik een spanning aan de oppervlakte van de objecten op een originele manier weer te geven. Elke dag kijk ik op het water van de Schelde, dat altijd beweging weergeeft. Het is fascinerend en geeft inspiratie. Door de inspiratie van het water wil ik aan de oppervlakte een “Beweging in de Klei” toevoegen.


  Riek Sanderse heeft een opleiding in monumentale sierkunst en keramiek aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten in Eeklo {Belgie} genoten. In 1991 is haar de Belgische regeringsmedaille voor keramiek toegekend. Daar na zijn haar objecten regelmatig geselecteerd voor Biennale's. Zoals in Italie, Frankrijk, Spanje, Belgie, Zwitserland, Egypte, Oostenrijk, en Kroatie.

  klik voor meer foto's
  Stacks Image 576
  Stacks Image 578
  Stacks Image 580
  Stacks Image 582
  Stacks Image 584
 • Gerda Muizebelt
  Mijn schilderijen gaan over kwetsbaarheid

  Opleiding Rijks Academie voor Beeldende Kunsten Tilburg.
   
  Mijn schilderijen gaan over kwetsbaarheid, angst twijfel en verlangen.
  Bij mij staat elk werk op zichzelf, het ene moet nooit een illustratie worden bij het andere.
  Momenteel heeft het leed wat wij mensen bij de dieren aanrichten mijn speciale aandacht.
  Toch wil ik niet dat mijn werk gebukt gaat onder een loodzware emotionele last.
  Er moet altijd een knipoog zijn die de thematiek relativeert en het schilderij uittilt
  Boven ernst een somberheid.
  Met acrylverf worden mijn werken naast elkaar verwerkt in vele lagen en tinten waardoor er
  Structuur en beweging ontstaat.
   
  Zie ook voor verdere informatie mijn site www.muizebelt.nl
   
  Verzonden vanuit Mail voor Windows 10
  Foto 1- Nobody cares about me  1      850,-- euro
  Foto 2 Nobody cares about me    2      850,--
  Foto 3 Victem of hunting      1   450,-- euro
  Foto 4 Victem of hunting       2   450,-- euro

  klik voor meer foto's
  Stacks Image 568
  Stacks Image 570
  Stacks Image 572
  Stacks Image 574
 • Wil de Velde
  Wil pakte de draad weer met plezier op

  In 2014 kwam een abrupt einde aan haar schildercarrière door snel afnemend gezichtsvermogen tot 10%. Wil maakte van die punt een komma, bleef tekenen en begon eind 2015 weer plezier te beleven aan verf. In februari 2018 exposeerde ze “poppen” in haar eigen atelier.

  klik voor meer foto's
  Stacks Image 681
  Stacks Image 683